İletişim

Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırmalar Merkezi (FATUM)
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik ABD Başkanlığı
06100 Sıhhiye/Ankara; 
Tel: (312) 305 12 41
E-mail: fatum@hacettepe.edu.tr